Ανακοινώσεις προς Επαγγελματίες / Εκθέτες

28 Ιουλίου 2017

Δημοπρασία για χαλβαδοπωλεία, ταβέρνες – ψησταριές

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Λαρισαίων έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν. 3852/10, 192 του Ν. 3463/06 και του Π. . 270/81 Την υπ’ […]
28 Ιουλίου 2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Λαρισαίων έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν. 3852/10, 192 του Ν. 3463/06, 6 του Π. .12/2005 και του Π. […]
28 Ιουλίου 2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον ηλεκτροφωτισμό της Εμποροπανήγυρης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Λαρισαίων έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10. 2. Την υπ’ αριθμ. 327/16-07-2015 Α. .Σ με την οποία εγκρίθηκε […]
5 Ιουλίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 2017

Ο Δήμος Λαρισαίων, στα πλαίσια διοργάνωσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης 2017, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά […]