Περιληπτικά ο Κανονισμός περιέχει:

 • - Αντικείμενο Κανονισμού
 • - Νομικό Πλαίσιο
 • - Γενικά Στοιχεία
 • - Διαμόρφωση χώρου Εμποροπανήγυρης - Κατασκευή περιπτέρων
 • - Φύλαξη και καθαριότητα της Εμποροπανήγυρης
 • - Γενικές υποχρεώσεις εκθετών και αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου
 • - Καθορισμός αριθμού περιπτέρων και χώρων της Εμποροπανήγυρης
 • - Καθορισμός τελών χρήσης περιπτέρων και χώρων
 • - Τρόποι διάθεσης των περιπτέρων και των χώρων της Εμποροπανήγυρης
 • - Άδεια συμμετοχής
 • - Εκμίσθωση περιπτέρων και χώρων για την εγκατάσταση και λειτουργία ταβερνών, χαλβαδοπωλείων, λούνα παρκ
 • - Ποια είδη μπορούν να πωλούνται στην Εμποροπανήγυρη
 • - Τελικές γενικές διατάξεις
 • - Παράλληλες εκδηλώσεις και προβολή του Παζαριού

Περιληπτικά η Τροποποίηση του Κανονισμού περιέχει:

 • - Διαμόρφωση χώρου Εμποροπανήγυρης - Κατασκευή περιπτέρων
 • - Καθορισμός αριθμού περιπτέρων και χώρων της Εμποροπανήγυρης
 • - Τρόποι διάθεσης των περιπτέρων και των χώρων της Εμποροπανήγυρης