Πάμε Παζάρι... Πάμε Λάρισα 2017 Εκδηλώσεις

Πάμε Παζάρι... Πάμε Λάρισα 2017 Μάγος Sankara

Πάμε Παζάρι... Πάμε Λάρισα 2017 Σπύρος Πολυκανδριώτης

Πάμε Παζάρι... Πάμε Λάρισα 2017

Πάμε Παζάρι... Πάμε Λάρισα 2017

Η Λάρισα τότε.. Η Λάρισα σήμερα... Παζάρι 2016

Προετοιμασία ΕγκαταστάσεωνΣυναυλία Έναρξης Διοργάνωσης 2015