Από τα τέλη της δεκαετίας του ΄80 και μετά, η Λάρισα διαμορφώνεται σε μια σύγχρονη ελληνική μεγαλούπολη με ευρωπαϊκή ταυτότητα. Η φυσιογνωμία της πόλης αλλάζει θεαματικά, με ανάπλαση του κέντρου, με το εκτεταμένο δίκτυο πεζόδρομων και ειδικότερα του χώρου του Φρουρίου, με σκοπό τον προσδιορισμό της χαμένης «ταυτότητας της πόλης».

Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Αχιλλείου

Η κεντρική πλατεία της Λάρισας