Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για τη μίσθωση περιπτέρου (παράγκας) 2017