Παράλληλες Εκδηλώσεις Παζάρι Λάρισας 2017

11 Σεπτεμβρίου 2017

Παράλληλες Εκδηλώσεις Παζάρι Λάρισας 2017

Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας Από το σχολειό…… στο παζάρι Το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας, αναδεικνύοντας την εκπαιδευτική διάσταση του συγχρόνου Μουσείου αναπτύσσει εκπαιδευτικές δράσεις για σχολικές ομάδες […]