Πρόσκληση ενδιαφέροντος για λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

28 Ιουλίου 2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Λαρισαίων έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν. 3852/10, 192 του Ν. 3463/06, 6 του Π. .12/2005 και του Π. […]