Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον ηλεκτροφωτισμό της Εμποροπανήγυρης

28 Ιουλίου 2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον ηλεκτροφωτισμό της Εμποροπανήγυρης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Λαρισαίων έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10. 2. Την υπ’ αριθμ. 327/16-07-2015 Α. .Σ με την οποία εγκρίθηκε […]