ταβέρνες – ψησταριές

28 Ιουλίου 2017

Δημοπρασία για χαλβαδοπωλεία, ταβέρνες – ψησταριές

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Λαρισαίων έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν. 3852/10, 192 του Ν. 3463/06 και του Π. . 270/81 Την υπ’ […]